O NAMA

AKTUELNO

NEKRETNINE

Građevinsko preduzeće IGP "Fidija" d.o.o. iz Podgorice osnovano je 1987. godine u Sarajevu. Od 06.06.1992. god., posluje sa sjedištem u Podgorici. Detaljnije>>

Pregled najnovijih vijesti i dešavanja, vezanih za našu firmu, možete pogledati ovdje...


U našoj ponudi zastupljene su nekretnine za kupce svih profila. Detaljnije>>

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ